Om oss

Foreningen retter seg mot ungdom og unge voksne i Bergen og omegn som på en eller annen måte har vært i, eller er i en vanskelig livssituasjon av ulike grunner. Vi ønsker å gi ungdommer og voksne i alderen 13 – 28 år flere valgmuligheter og en bedre plattform.

 

Vi jobber med fokus på forebyggende, og ettervensarbeid i henhold til rus og kriminalitets problematikken, men også mot dem som har en svekket økonomi.

 

Vi ønsker å få ungdommer i vanskelige livssituasjoner bort fra gaten. Vi tilbyr dem ett bredt valg av aktiviteter og med dette muligheter til et bedre liv. Vi tilbyr også ulike aktiviteter tilpasset den enkelte bruker.

 

Noe av det vi tilbyr:

Dagsturer • Overnattingsturer • Trening • Bading

Kino • Paintball • Arbeidstrening

Bistand i møter • Veiledning

Introduksjon til andre tiltak

Sommercamp • Julebistand

"Fripass" der vi reiser på "akutt" tur, for å forebygge tilbakefall eller forebygge

 

Ta kontakt her om du vil delta på arrangementer, ønsker mer informasjon eller vil bidra i foreningen.

VÅR HISTORIE

 

Etablert

Foreningen ble etablert i år 2007.

2016 er det året foreningen gjorde store endringer, da vi så behovet for våre tjenester økte.

 

Navnet.

Navnet Spero ble valgt da vi likte navnet, og betydningen navnet passer med vårt arbeid. Håp, er ett viktig budskap for oss, da alle mennesker har dette i seg. Og derfor falt valget på Spero, som betyr håp.

 

Starten

Foreningen ble startet av den grunn at aktivitetstilbudet var for dårlig og lite tilgjengelig. Det var også ett ønske fra brukerne om ett bedre tilbud og ett større utvalg.

 

Ildsjelen som startet det hele er Patrick Karlsen. Han har vært igjennom mye av det brukerne våre lever med eller har opplevd. Dette gjør arbeidet lettere, da dette blir sett på som en trygghet av våre brukere. Det å ha en person som viser at det er mulig å endre livet sitt, gjør at brukerne får ett større håp om en bedre fremtid.

 

Fremtiden

 

Vi ønsker å tilby ett helhetlig tilbud, som kan være ett springbrett videre for våre brukere.

 

Å kunne tilby ett tilbud nasjonalt er ett av våre hovedmål, slik at vi når ut til flere.

 

Gjøre høytider og ferier bedre for vår målgruppe, da behovet er stort for bistand i disse tider.

 

Å holde adminstrasjonsutgifter på ett minimum videre, er ett av våre viktigste oppgaver.

 

Få en sikker og god økonomi er noe vi jobber målrettet mot, slik at vi kan gi det beste tilbudet våre brukere trenger.

 

Kunne tilby våre brukere arbeidstrening med lønn, er også noe vi jobber mot.

 

KJERNEVERDIER

 

S.T.E.R.K.

 

Samspill

Vi er avhengig av å lytte og respektere hverandre. Vi skal med egen personlighet og atferd gi effektive og gode løsninger som bidrar til optimal samhandling med andre. Godt samspill betyr å gjøre hverandre gode og bidra til at den enkelte lykkes.

 

Tillitskapende / Troverdig

Som en forening er vi betrodd med et stort ansvar for våre brukere, deres familie og lokalsamfunn. Vi tar ikke denne tilliten for gitt. Vi setter pris på den tillit hver person, samarbeidspartnere og samfunn har til oss, og vi streber etter å gjøre det som er riktig, inklusive at alle overholder kravene for å beholde denne tilliten.

 

Engasjement

Vi fremmer inkludering og deltakelse i et team-fokusert miljø. Sammen søker vi kreative tilnærminger til vanlige problemer og utfordringer. Vi vektlegger samarbeider med våre brukere, samarbeidspartnere og hverandre for å optimalisere summen av alle individuelle innsats.

 

Resultatorientert / Rettferdig

Vi er forpliktet til å gi våre brukere den beste kvaliteten, prosesser og tjenester som sikrer positive resultater og overgå våre brukeres forventninger.

 

Kvalitet

Vårt mål er at vi tilbyr ett tilbud som er i samsvar med brukers krav og forventninger. Det vi er ute etter, er å ha rett kvalitet for våre utvalgte målgrupper.

VISJON/ STRATEGI

 

Misjon

Å hjelpe og inspirere folk til å forbedre hverdagen sin ved å tilby ulike aktiviteter og opplevelser

 

Verdier

Vi tror på at hvert enkelt menneske er en ressurs for samfunnet. Der vi vil hjelpe hver enkelt menneske til å finne tilbake til sin plass i samfunnet

 

Visjon

Vi står sammen

 

Strategi

Nå ut til mennesker som står i fare for å få en vanskelig livssituasjon, men også de som er eller har vært i en vanskelig livssituasjon. Der vi tilbyr ett aktivitetstilbud slik at mennesket vil føle på mestringsfølelsen og klarer å overvinne sin vanskelige livssituasjon.

Mål: Hjelpe individet ut av en vanskelig livssituasjon, og tilbake i samfunnet som en ressurssterk person.