Starten på Spero

Hvordan det hele startet

Det begynte med én mann

Én manns medfølende handling for medmennesket og ildsjel bak det hele, har ført til en spennende forening som hjelper barn, ungdom og voksne.

Hele sitt ungdomsliv prøvde en ung mann forgjeves å tilpasse seg til samfunnet, familien, og venner.

Han levde med en indre frykt for å være annerledes, ikke bli likt, at han ikke ville være god nok, der venner forsvant like fort som dem kom. 

Ubevist var jakten på det nye og ukjente tilstede hele tiden, der han prøvde å finne sin plass og føle seg verdsatt.

Utfordringer i livet

Patrick Karlsen vokste opp i en varm og kjærlig familie. En familie som alltid ville det beste for ham, der de prøvde å gjøre så godt de kunne for at han skulle ha det godt. Men som mange andre familier var ikke alt rosenrødt.

Familie livet endret spesielt når Karlsen gikk inn i tenåra. Når Karlsen gikk inn i tenåra, gikk samtidig forholdet til familien og venner sakte men sikkert bort, der Karlsen opplevde å få enda større utfordringer med å forholde seg til familien, venner og skole.

Karlsen som hadde vært meget aktiv i idretten, klarte ikke lengre å følge dette opp. Et ønske om å være med på alt han kom over var blitt det viktigste i livet hans. Begeistringen som han fikk ved å begynne på noe nytt, forsvant alltid like fort som den kom.

For mer enn 10 år siden ble livet snudd på hodet for en ung mann, som ble etterfølgt av flere år med løgn, ensomhet, og et liv med kaos. Nystiftet familie, kraftig depresjon, medisinske behandlinger, og ECT behandlinger førte ikke til en bedre livskvalitet. I tiden han var i behandling, oppdaget Patrick Karlsen behovet for et aktivitetstilbud, da dette var tilnærmet ikke eksisterende.

Han ønsket å endre dette, og i det små tok Spero foreningen form, med et mål om å hjelpe andre.

Stigma tar liv

Karlsen forstod sent i ungdomsårene at han var annerledes. Men skammen, usikkerheten og frykten for å ikke være normal, skulle bli en kamp om hans liv.

Han levde med en hemmelighet, en usikkerhet og en frykt som alltid førte til et tilbakefall i depresjon og rus. Rusen som hadde vært en uskyldig grunn til festlighet, men også som en funksjon i livet, uten å vite helt hva funksjonen var, tok sakte men sikkert overhånd.

Rusens funksjon var endret, og rusen ble etter hvert prioritert fremfor alt annet. Rusen ble en flukt fra virkeligheten, der traumer, vonde følelser, og usikkerhet forsvant.

Skammen, usikkerhet og frykten for å få en diagnose førte til at han nesten tapte livet.

“Du har hatt utrolig flaks nå, for det var så vidt du kom tilbake.”

Lege, Haukeland Sykehus

Det var beskjeden Karlsen våknet til på Haukeland sykehus etter en overdose på alkohol. Karlsen forstod at han måtte ta grep, for en promille på nesten seks, og andre gang på under to uker, var ikke normalt å få på en vanlig pub tur.

Karlsen hadde fått nok og ønsket å få hjelp. Han fikk tilbud om behandling og psykisk utredning, noe han takket ja til og gjennomførte. Han ville endre livet, og redselen for å ikke være “normal” og at noen skulle bruke diagnosen mot ham tapte.

Karlsens fikk bekreftet hans tanker om at han ikke var “normal”,  der han fikk diagnosene post traumatisk stress syndrom, og ADHD diagnosen. Han valgte å prøve medisinering for ADHD diagnosen og dette valget endret livet hans. Karlsen fikk en indre ro som han aldri hadde kjent på, og han forstod plutselig hva rusens funksjon hadde hatt for ham, ro.

Karlsen erfaringer og at han har gjennomgått mye av det samme som brukerne våre lever med eller har opplevd, letter vårt arbeid og styrker vår tillit ovenfor brukerne. Karlsen er et forbilde som viser til at det er mulig å endre livet. Dette skaper et håp for andre mennesker, som i tillegg sees på som en trygghet, som igjen gir en unik mulighet å nå ut til flere mennesker.

Karlsen ønsket ikke at andre skulle oppleve det han opplevde, og han lovde å finne en måte å hjelpe andre på. Han samlet inn penger, fikk til samarbeid mellom forskjellige aktører, og utarbeidet unike prosjekter som inspirerte andre, ved å skape glede, og kanskje det viktigste av alt, at det skulle være tilgjengelig, inkluderende og gratis for de som trengte det. Dette er fremdeles kjernen i hvem vi er i dag.

Drivkraften

Ingenting uten min sønn

For å gjøre en endring i livet så er en avhengig av å finne noen verdier som er viktig i livet, der verdiene vil ha en sterk innflytelse på beslutningene vi vil ta. I tillegg så har vi mennesker følelser som kan være drivkraft til suksess eller destruksjon, der destruksjon er ofte den letteste og “tryggeste” valget en kan velge. Spesielt hvis en har en indre kommunikasjon som ikke har troen, der en ikke finner noen verdier som er viktig nok til at en skal kjempe for endring.

Selv om en alltid finner noen verdier å kjempe for, så kan det virke umulig å oppnå suksess der en står alene, skamfull, med en frykt, en sliten kropp, en liten vilje. med et lite håp.

Jeg fant drivkraften gjennom et håp om å kunne igjen innta en rolle som en god far for min sønn. Dette håpet er det jeg holder på å bruker når jeg føler for å ta en “snarvei”.

Selv om en kan miste overblikket og en velger å gå en av de gamle stiene, så vil en alltid kunne sette ut en ny riktig kurs ved å holde på håpet om å nå målet.

Spørsmålet er hvor mye du vil ofre for å nå målet, og har du satt deg riktig mål?

Gi en donasjon eller bli med som frivillig!

Gi en DonasjonBli en frivillig