Spero foreningen

Vi vil skape lyspunkter i hverdagen til folk som har utfordringer med psykisk helse, rus eller fattigdom
Gi en DonasjonBli en frivillig

Hva er Spero foreningen

Spero er en uavhengig, livsnøytral, ideell organisasjon dedikert til å jobbe for og med personer som opplever utfordringer med rus, psykisk helse og fattigdom.

Barn og unge voksne

Vårt mål er å forandre livene til barn og unge voksne ved å bedre hverdagen, skape positive opplevelser, samtidig som vi bygger vår fremtid.

Spero foreningen retter seg hovedsaklig mot barn og unge voksne i Bergen og omegn.

Vi ønsker å gi våre brukere i alderen 13 – 28 år flere valgmuligheter for å bedre sin livskvalitet.

Forebygging, ettervern og fattigdom

Vi jobber med fokus på forebyggende, og etterverns arbeid i henhold til rus, psykisk helse og kriminalitets problematikken, der fattigdomsproblematikken i Norge er en naturlig og viktig del av arbeidet vårt.

Vi ønsker å få ungdommer i vanskelige livssituasjoner bort fra gaten, der vi kan tilby ett bredt valg av aktiviteter, og med dette bedre muligheter til et bedre liv.

Vi tilbyr også ulike aktiviteter tilpasset den enkelte bruker.

Forebygging

“Barn er bedre enn bank og børs. Jo tidligere i livsløpet vi legger inn innsatsen, jo mer får vi igjen for pengene.” James Heckman (Science – 2006)

Jo tidligere i livet vi investere i forebyggende arbeid, jo mer får samfunnet igjen for pengene.

Forebygging og tidlig innsats er en av Speros viktigste oppgaver.

Vi ønsker å bidrar til å identifisere og håndtere utfordringer på et så tidlig tidspunkt som mulig,  og dermed vil vi gi muligheten til å forhindre en uheldig utvikling.

God fysisk og psykisk helse

Vi annerkjenner at barn, ungdom og voksne har et behov for pusterom, der vi ønsker å være en viktig bidragsyter i å organisere gode aktiviteter.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd, fysisk og psykisk mestring.

“Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”

Gratis aktiviteter og tiltak

Derfor ønsker vi å tilby gratis aktiviteter, og vi har lagt opp til at aktiviteter ikke skal føre til store uoverkommelige kostnader.

Våre verdier er bygget på å inkludere, og vi arbeider for at økonomi ikke skal være et hinder for deltagelse, der mange opplever å bli eksludert grunnet svekket økonomi.

Vi strekker oss langt for å tilby et tilpasset, fleksibelt og varierte tiltak tilpasset den enkelte.

aktiviteter og tiltak

Sammen gir vi muligheter – Vi utjevner sosaiale forskjeller – Vi sikrer at ulikhetene i Norge forblir liten

Vi gir Norge en bedre fremtid

En stor takk til våre bidragsytere!

Gi en Donasjon eller bli en Frivillig!

Gi en DonasjonBli en frivillig