Spero foreningen

Spero oversettes på mange språk til håp. Vi vil sørge for medfølende psykisk helsevern og rusomsorg for personer i alle aldre. Arbeider for universell helsedekning, etter FNs Bærekraftsmål - med særlig fokus på stigma-problematikken.
Kontakt OssGi en Donasjon

Universell Helsedekning

”For meg er universell helsedekning et vakkert, enkelt konsept: alle mennesker skal ha tilgang til, og har råd til å bruke de viktige helsetjenestene de trenger. Og det er vårt felles ansvar å sikre at denne retten kan nytes av alle.”

Helseminister Bent Høie,
72nd The World Health Assembly 2019

FNs Bærekraftsmål (SDG)

“By joining forces to achieve our goals, we can turn hope into reality – leaving no one behind,”

Co-Chair of the SDG Advocates group Prime Minister Erna Solberg of Norway

Ivareta Mennesket

“Psykisk sykdom er ikke en personlig svikt. Faktisk, hvis det er svikt, er den å finne i måten vi ivaretar mennesker med psykiske utfordringer”

Dr Gro Harlem Brundtland
World Health Organisation

Ingen Skal Utelates

“Det er på tide at vi innser at uten å inkludere alle mennesker, kommer vi ikke til å nå SDGene og det fulle potensialet for bærekraftig utvikling. Dette er et økonomisk faktum, og en moralsk forpliktelse.”

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins,
Verdensbankens vårmøte

Håp er kjernen i vårt oppdrag

Det handler om å se og omtale mennesket

Spero er en nasjonal bruker- og interesseorganisasjon for alle mennesker berørt av rus og psykiatri. Basert i Bergen, Norge og på frivillig arbeid.

Vår visjon for sosial rettferdighet strekker seg til alle – uavhengig av type diagnose, religiøs tro, etnisitet, kjønnsidentitet eller økonomisk status.

Les mer om SPERO visjon.

Stopp Stigma og Stigmatisering

#StigmaEndsWithMe

Helseminister Bent Høie vil bekjempe stigmatisering gjennom å snakke med rusavhengige, deres nære og familie. Dagens måte å møte rusavhengige på ved å straffe i stedet for å hjelpe bidrar til stigmatisering.

Stopp Stigma – Signer Opprop

Ingen velger å være alene, ingen velger sin legning, ingen velger å bli avhengig eller få psykiske lidelser, ingen fortjener å bli avvist når dem trenger hjelp, og ingen skal frykte å søke hjelp.

Stigma forbundet med psyksisk sykdom og rusbruk hindrer unge og voksne mennesker å søke behandling. 

Tagg dine bilder med #StigmaEndsWithMe

Takk for at du støtter og sprer kampanjen!

Selvmord i Norge (2017) Folkehelseinstituttet

Alkoholrelatert dødsfall i Norge (2017) Folkehelseinstituttet

Narkotikautløste dødsfall i Norge (2017) Folkehelseinstituttet

Årlig brukere av antidepressiva i Norge (2018) Reseptregisteret

Ta Kontakt

(+47) 98 36 11 11

post (at) spero.ngo

post (at) speroforeningen.no

Støtt arbeidet

Hver donasjon blir brukt til bevisstgjøring og forebyggende tiltak mot mental helse, selvmord og rusavhengighet.

Takk Til Dere Partner & Sponsor