Spero foreningen

Vi vil sette universell helsedekning, menneskerettigheter og FNs Bærekraftsmål i sentrum av norsk politikk. Vi jobber med fokus på stigma-problematikken som er ansett som største barriere for god helse og økonomisk vekst.
Kontakt OssGi en Donasjon

Universell Helsedekning

”For meg er universell helsedekning et vakkert, enkelt konsept: alle mennesker skal ha tilgang til, og har råd til å bruke de viktige helsetjenestene de trenger. Og det er vårt felles ansvar å sikre at denne retten kan nytes av alle.”

Helseminister Bent Høie,
72nd The World Health Assembly 2019

FNs Bærekraftsmål (SDG)

“By joining forces to achieve our goals, we can turn hope into reality – leaving no one behind,”

Co-Chair of the SDG Advocates group Prime Minister Erna Solberg of Norway

Ivareta Mennesket

“Psykisk sykdom er ikke en personlig svikt. Faktisk, hvis det er svikt, er den å finne i måten vi ivaretar mennesker med psykiske utfordringer”

Dr Gro Harlem Brundtland
World Health Organisation

Ingen Skal Utelates

“Det er på tide at vi innser at uten å inkludere alle mennesker, kommer vi ikke til å nå SDGene og det fulle potensialet for bærekraftig utvikling. Dette er et økonomisk faktum, og en moralsk forpliktelse.”

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins,
Verdensbankens vårmøte

STIGMA, STIGMATISERING OG DISKRIMINERING

Det handler om å se og omtale mennesket

Spero er en ideell ikke-statlig organisasjon (NGO) basert i Bergen. Driftet av mennesker med egenerfaring, venner og familie ved å være brukerstyrt interesseorganisasjon. 

Vår oppgave er å tjene familier, sette mennesket i sentrum av vårt samfunn og få dem til å føle seg trygge. Dette gjør vi gjennom brukerstyrte aktiviteter og arbeide opp mot det politiske system. Et viktig arbeide er å finne måter å utløse positive følelser som empati, glede, besluttsomhet, solidaritet og håp, i stedet for frykt og straff.

Vi adresserer sosiale og juridiske problemer, Vi arbeider for å styrke det generelle forebyggende arbeide, bedre helsehjelp, endre kommunikasjonen om menneskerettigheter til å handle om håp og muligheter – det å fokusere på det menneskelige, og mindre på rettighetene.

Ved å være stemmen for dem som er berørt av urett i samfunnet, skal vi bryte ned barrierer.

FNs Bærekraftsmål og Menneskerettigheter

Vi har forpliktet oss til arbeidet med FNs Bærekraftsmål, fremme menneskerettigheter og fjerne det merket som gis mennesker uten omtanke, lokalt som globalt. Vi skal gjøre menneskerettighetene populære. For å gjøre det trenger vi mer enn lover, fakta og historier.

Vi ser og forskning bekrefter at hver gang vi forbanner mørket og utløser frykt, ikke håp, mister vi mennesker. I stedet for å mobilisere skam, må vi mobilisere håp. Vi symbolisere håp. Ordet Spero betyr håp.

Suksess kommer som et direkte resultat av samarbeid med andre mot et felles mål. Det er gjennom samarbeid ekte innovasjon kan bli virkelighet.

Vi håper du vil stå sammen med oss for å styrke det lokale og det internasjonale anti-stigma arbeidet.

Stopp Stigma og Stigmatisering

#StigmaEndsWithMe

Helseminister Bent Høie vil bekjempe stigmatisering gjennom å snakke med rusavhengige, deres nære og familie. Dagens måte å møte rusavhengige på ved å straffe i stedet for å hjelpe bidrar til stigmatisering.

Signer Oppropet Stoppe Stigmatisering

FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at beslutningstakere har forlenge ignorert mental helse, stigma og behovet for en reell tverrfaglig tilnærming for å overvinne barrierer.

Ingen velger å være alene, ingen velger sin legning, ingen velger å bli avhengig eller få psykiske lidelser, og ingen fortjener å bli avvist når dem trenger hjelp.

Vi trenger din stemme.

Signer oppropet om du ønsker at våre barn, våre venner, ikke skal føle på frykt når dem trenger hjelp, og fordi ingen skal frykte å bli avvist når dem spør om hjelp.

Din stemme bidra til å øke synligheten og bevisstheten. Din stemme vil hjelpe mennesker til å føle seg trygge, medfølende og fremfor alt skape glede, og slik skaper vi en positiv forandring.

SIGNER VÅRT OPPROP NÅ!

Del oppropet og bruk #StigmaEndsWithMe

Selvmord i Norge (2017) Folkehelseinstituttet

Alkoholrelatert dødsfall i Norge (2017) Folkehelseinstituttet

Narkotikautløste dødsfall i Norge (2017) Folkehelseinstituttet

Årlig brukere av antidepressiva i Norge (2018) Reseptregisteret

Ta Kontakt

(+47) 98 36 11 11

post (at) spero.ngo

post (at) speroforeningen.no

Støtt arbeidet

Hver donasjon blir brukt til bevisstgjøring og forebyggende tiltak mot mental helse, selvmord og rusavhengighet.

Takk Til Dere Partner & Sponsor