Spero foreningen

Visdom av den levde opplevelsen
Gi en DonasjonBli en frivillig

Om oss

Spero er en ideell Bergen basert brukerstyrt forening. I diplomatisk sammenheng er Spero en ikke-statlige organisasjoner (NGO) registrert i det internasjonale registeret for NGO.

Som en interesseorganisasjoner har vi en viktig rolle ved å være en korporative kanal, der vi hver dag arbeider med de enkelte saksområder som er aktuell for våre målgrupper.

Gi håp om en bedre fremtid

Spero skal være et sted hvor en finner dem som taler tillit til livet. Et sted som opprettholder relasjoner med optimistiske mennesker som har overvunnet sykdomsbyrden og motgang. Et sted hvor du kan søke folk som inspirerer og tror på deg. Som ser det gode. Tror på potensialet. Og daglig oppmuntrer. Et sted som sår håp i sjelen til dem en møter.

Spero skal kjempe mot den urett og det merket som gis til mennesker samtidig bære det med stor verdighet, fast bestemt at mens vi lever, vil vi leve (dum vivimus, vivamus)!

Forebygging, ettervern og fattigdom

Våre primær områder omfatter rus, psykiatri og lavinntektsfamilier.

Områder og kunnskap vil variere etter brukers deltagelse i foreningen. Forebygging og anti-stigma arbeid er blant de viktigste politiske hjertesaker.

Forebygging

“Barn er bedre enn bank og børs. Jo tidligere i livsløpet vi legger inn innsatsen, jo mer får vi igjen for pengene.” James Heckman (Science – 2006)

Jo tidligere i livet vi investere i forebyggende arbeid, jo mer får samfunnet igjen for pengene.

Forebygging og tidlig innsats er en av Speros viktigste oppgaver.

Vi ønsker å bidrar til å identifisere og håndtere utfordringer på et så tidlig tidspunkt som mulig,  og dermed vil vi gi muligheten til å forhindre en uheldig utvikling.

God fysisk og psykisk helse

Vi annerkjenner at barn, ungdom og voksne har et behov for pusterom, der vi ønsker å være en viktig bidragsyter i å organisere gode aktiviteter.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd, fysisk og psykisk mestring.

“Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne”

Gratis aktiviteter og tiltak

Derfor ønsker vi å tilby gratis aktiviteter, og vi har lagt opp til at aktiviteter ikke skal føre til store uoverkommelige kostnader.

Våre verdier er bygget på å inkludere, og vi arbeider for at økonomi ikke skal være et hinder for deltagelse, der mange opplever å bli eksludert grunnet svekket økonomi.

Vi strekker oss langt for å tilby et tilpasset, fleksibelt og varierte tiltak tilpasset den enkelte.

aktiviteter og tiltak

Spero får ny logo og samtidig er vi i ferd med å lansere ny nettside. Logo og nettsideendringen inngår som en del av fornyelsen av vår merkevareplattform, og markerer begynnelsen på en ny epoke for Spero.

Beklager for mangelfull informasjon. 

Ta kontakt om du har spørsmål!

Sammen gir vi muligheter – Vi utjevner sosaiale forskjeller – Vi sikrer at ulikhetene i Norge forblir liten

Vi gir Norge en bedre fremtid

En stor takk til våre bidragsytere!

Gi en Donasjon eller bli en Frivillig!

Gi en DonasjonBli en frivillig