bidra til opplevelser

Din støtte er verdifull for oss, både økonomisk og moralsk!

Fast bidrag

Vi setter stor pris på faste bidragsytere, noe du kan bli ved å ta i bruk avtalegiro. Det er den enkleste ordning både for Spero foreningen og for deg som betaler. Automatisk trekk er synlig i din Nettbank.

Benytt kontonummer: 3633.53.06761

Vipps beløp til #070707

Personlig medlemskap

Medlemskap koster 200 kr pr år. Men du er selvsagt velkommen til å støtte oss med større bidrag.

Benytt kontonummer: 3633.53.06761

Vipps beløp til #070707

Ved medlemskap vil du motta nyhetsbrev pr epost, kunne delta i konkurranser, samt invitasjon til å delta på arrangementer.

Hvis du ønsker bekreftelse på ditt medlemskap eller donasjon, vennligst fyll ut skjemaet. Husk å merke betalingen med ditt navn.

Grasrotandel

Grasrotandel er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som spiller, kan velge en forening du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Spero foreningen!

– SMS: GRASROTANDELEN 918303863 til 2020
(Tjenesten er gratis)

– Hos kommisjonær. Ta med deg ditt spillerkort og registrer vår org.nr. 918303863

Få gjerne venner og bekjente til å gjøre det samme.
Spero foreningen mottar 5 % av beløpet du spiller for, uten at det koster deg noe!
Du trenger Norsk Tipping spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag

 

Hvorfor du skal bidra

Behovet er der, er viljen der

grunn en

I Bergen er det mer enn 56 000 barn som vokser opp i husholdning med lavinntekt, og disse barna har i liten grad muligheten til å endre på dette.

Grunn to

Barn og ungdom står i fare for å utvikle psykisk og/ eller rusproblem grunnet manglende nettverk eller aktivitet. Gjennom oss få en ny mulighet til et bedre liv, venner og ikke minst opplevelser.

Enda ikke overbevist? Her får du ett til:

grunn tre

Vi i Spero foreningen gjør ikke dette for status eller penger, men fordi vi ønsker å hjelpe andre. Vi driftes ikke som store tunge organisasjoner, og dermed går midlene tilbake til de som virkelig trenger det.

Sterkere

fellesskap

Det er resultatet som er viktigst for oss, men også hva pengene går til, og hva vi får ut av de. Vårt mål er å skape mer med et sterkere felleskap, og gjøre de unge voksne klar for fremtidens Norge.

Hvis du liker det vi gjør og vil vite mer