Sykdom og skam

Virkeligheten for de fleste som lever med psykiske eller rusutfordringer er at stigma og tilhørende diskriminering er en del av deres liv.

Opplevd stigma og diskriminering

Hva er stigma?

Stigma oppstår når et menneske eller gruppe i samfunnet ikke blir sett på med samme respekt som andre. Det er mange definisjoner, men helt enkelt, stigma er først og fremst et problem av atferd som resulterer i urettferdig og ulik behandling av mennesker.

Følgende sitat er fra en mor, og er et eksempel på det stigma som oppleves av mange i det norske helsevesenet:

«Jeg har vært vitne til stigma på den måten at selv om min datter oppsøkte helsevesenet gjentatte ganger for sin depresjon ble hun avvist gang på gang. Da jeg var med fortalte helsepersonellet at dem kjente godt til min datter og at de ikke kunne hjelpe henne da hun også var rusavhengig. Men helsepersonellet hadde aldri tatt seg tid til å snakket med henne.»

Uvitenhet og Fordommer

Den sanne betydningen av Stigma

Stigma oppstår når et menneske eller gruppe i samfunnet ikke blir sett på med samme respekt som andre. Det er mange definisjoner, men helt enkelt, stigma er først og fremst et problem av atferd som resulterer i urettferdig og ulik behandling av mennesker.

THOMAS ble født døv og mobbet for det hver eneste dag i 8 år, som i en alder av 12 år førte ham til treet der han hoppet for å dø med et tau rundt nakken, som heldigvis ikke holdt ham… Takk til The Human Aspect video av Thomas.

Skam og Frykt

Hva er Stigmatisering

Sengevæting kan føre til et stigma for en seks åring, mens snus kan ha samme effekt for en åttiåring.

Hvis noe har en negativ assosiasjon til det, kan du kalle dette et stigma.

Stigmas kommer fra troen på at person eller gruppe på en eller annen måte er “annerledes” enn alle andre. Stigma er ofte knyttet til ting folk er redd for og mangel på kunnskap.

Stigma påvirker oss alle – og nesten alle har følt stigmatisert eller har stigmatisert andre på et eller annet tidspunkt i deres liv. Stigma hindrer folk i å søke hjelp. Det begrenser ressursene fra å bli tildelt. Og det fraråder andre å gi støtte.

MIA GUNDERSEN så sitt eget selvbilde bli degradert av en lærer, og hvordan dette førte til en serie selvdestruktive forhold og forbindelser. Takk til The Human Aspect video av Mia Gundersen.

Sosialt stigma

Definisjon av stigma

Mennesker beskriver og definere det ofte med ordene: hat, diskriminering, fordomsfull, fryktinngytende, ydmykende, sårende, skam.

Mest kjent er Erving Goffman definisjon av stigma som et «attributt som er dypt diskrediterende».

Vi mener hovedpoenget ikke er hva som er definert som stigma eller hva som ansees som stigmatisering. Men mer om historien, følelsen og opplevelsen hvert menneske må bære på grunn av menneskers eller de politiske avgjørelser.

Det handler om ydmykelse av våre medmennesker, og de skammelige hendelsene som vil følge med oss i fremtiden.

IDA hadde en merkelig følelse av at noe var veldig galt, men legene mine sa at alt var i orden. Jeg ga ikke opp, og plutselig fant jeg at jeg holdt mamma, gråt mens gynekologen sa at jeg hadde kreft. Takk til The Human Aspect video av IDA.

Stigma Ends With Me

Stigma en barriere

Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde allerede i 2001 stigma som en av de viktigste barrieren som fører til diskriminering og utenforskap. Det bidrar til menneskerettighetsbrudd, det er ansett som det største hinder for å oppnå god helse, bedre mental velvære og å kunne gi behandling og omsorg. 

Mangel på riktig informasjon, dårlig utdanning og kunnskapsmangel blant allmennheten og spesielt helsepersonell og politikere forverrer stigma og diskriminering.

Lanseringen av vår anti-stigma kampanjen StigmaEndsWithMe signaliserer et skifte i Norge.

Kris Kon født med en hjertesykdom førte Kris til depresjon og til kanten av å begå selvmord. Hør hvordan han overvant sosial angst og frykt for å forfølge sin karriere som optisk illusjonist. Takk til The Human Aspect video av Kris Kon.

Stop stigma

Signer vårt opprop nå!

Trykk her, og signer, for å minne våre folkevalgte at politikk handler om mennerskers liv