Vårt Team

Spero er mer enn bare vårt navnet. Det er vår utfordring til myndighetene: å stadig bevege seg fremover, uten frykt, støtte, og anerkjenne verdiene som skaper et land som fungere for oss alle
Ta kontaktGi en donasjon

» Min frykt for stigma førte til selvstigmatisering. Min kamp med psykisk lidelse førte til rusavhengighet. Min kamp for å bevise at jeg var syk nok for behandling førte til at jeg miste alt, og nesten livet. Politikere sier likeverd i helsevesenet. Det vil jeg endre. Jeg vil ha rettferd. «

– Daglig leder Patrick Karlsen

Hvem Er Vi

Vårt Team

Vi er dedikerte mennesker som er lidenskapelige opptatt av å gjøre verden til et bedre sted i henhold til våre egne individuelle talenter og kapasitet.

Vi kjenner brukerne, vi kjenner helsetjenestene, det politiske systemet, hva som er de vanlige utfordringene rus og psykiske lidelser medfører så alt for godt. For vi er brukerne og de pårørende som har lykkes i å bli produktive medlemmer av samfunnet. Det er styrken i Spero.

Patrick Karlsen

Patrick Karlsen

Daglig leder

Universell helsedekning er viktig, men tilgjengelige helsetjenester for alle kan ikke være et mål i seg selv. Vi trenger rettferdighet og likestilling for alle. Vi trenger velfungerende helsesystemer som når ut til alle og behandler alle rettferdig. Sykdom er ikke kompleks. Systemet gjør det kompleks. Eksempelvis kan ikke-smittsomme sykdommer forebygges om det er politisk vilje. Foreløpig er lyset på enden av tunnelen slått av på grunn av kortsiktig gevinst. Vi skal hjelpe å realisere Norges visjon om å være et foregangsland.