KJERNEVERDIER

Samspill

Samspill

Vi er avhengig av å lytte og respektere hverandre. Vi skal med egen personlighet og atferd gi effektive og gode løsninger som bidrar til optimal samhandling med andre. Godt samspill betyr å gjøre hverandre gode og bidra til at den enkelte lykkes.
Spero-kjerneverdier-S

Tillitsskapende

Som en forening er vi betrodd med et stort ansvar for våre brukere, deres familie og lokalsamfunn. Vi tar ikke denne tilliten for gitt. Vi setter pris på den tillit hver person, samarbeidspartnere og samfunn har til oss, og vi streber etter å gjøre det som er riktig, inklusive at alle overholder kravene for å beholde denne tilliten.
Spero-kjerneverdier-E

Engasjement

Vi fremmer inkludering og deltakelse i et team-fokusert miljø. Sammen søker vi kreative tilnærminger til vanlige problemer og utfordringer.
Vi vektlegger samarbeider med våre brukere, samarbeidspartnere og hverandre for å optimalisere summen av alle individuelle innsats.

Resultatorientert / Rettferdig

Vi er forpliktet til å gi våre brukere den beste kvaliteten, prosesser og tjenester som sikrer positive resultater og overgå våre brukeres forventninger.
Spero-kjerneverdier-K

Kvalitet

Vårt mål er at vi tilbyr ett tilbud som er i samsvar med brukers krav og forventninger. Det vi er ute etter, er å ha rett kvalitet for våre utvalgte målgrupper.

Vår visjon og strategi

Misjon

Å hjelpe og inspirere folk til å forbedre hverdagen sin ved å tilby ulike aktiviteter og opplevelser

Verdier

Vi tror på at hvert enkelt menneske er en ressurs for samfunnet. Der vi vil hjelpe hver enkelt menneske til å finne tilbake til sin plass i samfunnet

Visjon

Vi står sammen

Strategi

Nå ut til mennesker som står i fare for å få en vanskelig livssituasjon, men også de som er eller har vært i en vanskelig livssituasjon. Der vi tilbyr ett aktivitetstilbud slik at mennesket vil føle på mestringsfølelsen og klarer å overvinne sin vanskelige livssituasjon.
Mål: Hjelpe individet ut av en vanskelig livssituasjon, og tilbake i samfunnet som en ressurssterk person.